صندلی بالابر پله مستقیم: (مخصوص محیط مسقف و غیر مسقف) مدل لوانت Straight Stair Lifts , Levant Model , (In Door / Out Door )

Project Description

معرفی محصول

صندلی بالابر پله مستقیم قابل نصب و راه اندازی در هر محیط بسته (مسقف) یا محیط باز (غیر مسقف) در کلیه محل هایی که حتی تعداد بالایی پله مستقیم (شمشیری) دارند را در مدت زمانی کوتاه بطور متوسط حدود 5 ساعته قابل نصب و اجرا می باشد.

گالری تصاویر