آسانسور و آسان بر تک کابین هیدرولیکی Hydraulic Cabin Lifts

Project Description

معرفی محصول

این نوع آسان بر به شرط داشتن حداقل فضای آزاد در محل با کمترین و یا بدون هیچگونه تخریبی در ساختمان در داخل و یا بیرون ساختمان قابل نصب و راه اندازی میباشد.
بطور معمول برای یک و یا یک و نیم طبقه ارتفاع قابل نصب میباشد.

گالری تصاویر